Bẫy giao thông lỗi đè vạch khi chuyển làn

0
1104

Mấy ngày gần đây anh em otofun đang bàn nhau việc bị cảnh sát bắt lỗi đè vạch này:

(sgb345, bia sg) Theo luật, luôn luôn có vạch liền 3.2 kẻ tại vị trí nhập làn từ làn chuyển tiếp song song (làn tăng tốc) nhập vào đường chính. Các kụ mợ cần chú ý không vượt qua vạch liền này để chuyển làn nhé. Tuy nhiên, luật lại không cấm xe đè lên vạch liền 3.2 này (tương tư như với vạch số 35 của Quy chuẩn cũ). Link: 

anh em chú ý nhé