Lỗi chuyển làn ko xi nhan + cách xử lý khi hết biên lai lẻ,ko để xxx hành đi nộp tiền kho bạc

0
759

Trung nguyễn: Về qđ thì chuyển làn bắt buộc phải xi nhan

Hoàng dương: Chuyển làn phải xi nhan thật :)) Lỗi này phạt 80-100k

Chu đức trung: Toản Nguyễn Ngọc ko bb lẻ, ghi quyết định rồi ra kho bạc :)) ngay gần đấy nên tôi ra nộp r quay lại lấy giấy tờ luôn

Lã bất vi: Chu Đức Trung nộp phạt tại chỗ cũng đc mà cụ, vẫn nhận 2 tờ biên bản + 3 tờ biên lai nữa :))) ko phải ra kho bạc làm gì mà tiền vẫn nộp đủ cho nhà nước, Lần sau cụ bảo a ghi cho e vài chữ là do bọn a hết biên lai vào biên bản giúp e….chứ đừng để họ hành mình như thế :))) cụ chỉ cần bào vậy + clip là sẽ có biên lai 50k cho cụ