tìm hiểu thêm về biển cấm dừng đỗ xe

0
4341

(sgb345, bia sg) : Mũi tên đẩy biển lên giời,

Sau biển hết hiệu lực, xin mời bác vô tư.

Bẩm các kụ mợ,

1- Khi thấy phía dưới các biển cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe có gắn biển phụ vẽ hình mũi tên chỉ lên giời, nghĩa là biển đã theo mũi tên bay về giời rồi, từ vị trí đó trở đi biển đã hết hiệu lực.

(Biển chỉ có hiệu lực từ vị trí đó trở về phía trước mặt của biển)

2- Khi thấy hình mũi tên chỉ xuống đất, nghĩa là biển có hiệu lực bắt đầu từ chân biển này trở đi, về phía sau biển.

3- Khi thấy hình mũi tên hai đầu, vừa chỉ xuống đất, vừa chỉ lên giời, thì đó là biển nhắc lại. Biển đang có hiệu lực cả về phía  trước mặt biển và về phía sau lưng biển.

.

Mũi tên đẩy biển lên giời, là biển hết hiệu lực tính từ đây về phía sau biển. Từ đây đổ ngược về phía trước của biển S.503f (sau lưng người nhìn biển) là biển còn hiệu lực.

Ảnh