hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

0
560

Hướng dẫn chi tiết thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư bản chuẩn dễ hiểu, dễ làm.

  1. Thời hạn nộp: 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
  2. Nơi nộp: Sở Kế hoạch và đầu tư
  3. Hình thức Nộp: nộp bản mềm qua websie: https://dangkykinhdoanh.gov.vn trước
    – Khi đã dược duyệt hồ sơ thì in bản giấy, ký xác nhận và nộp trực tiếp tại sở kế hoạch và đầu tư.

Tài liệu đính kèm: