Hướng dẫn tích hợp email khác vào hộp thư Gmail

0
634

Nếu bạn đã từng mệt mỏi khi phải kiểm tra một lúc nhiều hộp thư: email công ty, email cá nhân… thì hướng dẫn sau sẽ giúp bạn đơn giản hóa công việc trên một cách hiệu quả.
Bài viết sẽ hướng dẫn cách bạn có thể tích hợp nhiều hộp thư khác nhau vào một tài khoản Gmail duy nhất, qua đó bạn chỉ cần phải đăng nhập vào 1 hộp thư mà vẫn có thể gửi và nhận nhiều email khác nhau một cách dễ dàng.

Trong Video có các sử dụng mail Zoho các bạn dùng mail từ zoho có thể làm theo từng bước là thành công, còn ai sử dụng mail từ Yandex thì có các thông số thay thế trong mail các bạn lưu ý để thay đổi nhé.

Đồng ý sử dụng cổng POP3 trước khi cấu hình ứng dụng email của bạn

  1. Trong Yandex mở menu Setting: chọn personal data, signature, picture

  2. Chọn Email clients.
  3. Enable the From pop.yandex.ru server via POP3 option.
  4. Lưu thay đổi.

To set up a mail client for the POP3 protocol, you must specify the following:

Incoming mail Yandex:

  • mail server address — pop.yandex.com
  • connection security — SSL
  • port — 995

Outgoing mail Yandex:

  • mail server address — smtp.yandex.com
  • connection security — SSL
  • port — 465