36 bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

0
189

Tìm bảng màu cho giao diện người dùng của bạn? Color Hex là một công cụ hữu ích trực tuyến với bộ sưu tập gần 40.000 bảng màu mà bạn có thể sử dụng trong các dự án của bạn. Bạn có thể sao chép mã hex và thậm chí tải xuống một phiên bản .PNG của mỗi bảng màu. Kiểm tra một số mục ưa thích dưới đây.

1. Beach Towels

#fe4a49 • #2ab7ca • #fed766 • #e6e6ea • #f4f4f8​

2. Light Pink

#eee3e7 • #ead5dc • #eec9d2 • #f4b6c2 • #f6abb6​

3. Beautiful Blues

#011f4b • #03396c • #005b96 • #6497b1 • #b3cde0​

4. So Many Lost Songs

#051e3e • #251e3e • #451e3e • #651e3e • #851e3e​

5. She

#dec3c3 • #e7d3d3 • #f0e4e4 • #f9f4f4 • #ffffff​

6. Moonlight Bytes 6

#4a4e4d • #0e9aa7 • #3da4ab • #f6cd61 • #fe8a71​

7. Number 3

#2a4d69 • #4b86b4 • #adcbe3 • #e7eff6 • #63ace5​

8. Pastellea

#fe9c8f • #feb2a8 • #fec8c1 • #fad9c1 • #f9caa7​

9. Android Lollipop

#009688 • #35a79c • #54b2a9 • #65c3ba • #83d0c9​

10. Rainbow Dash

#ee4035 • #f37736 • #fdf498 • #7bc043 • #0392cf​

11. Shades of White

#faf0e6 • #fff5ee • #fdf5e6 • #faf0e6 • #faebd7​

12. Blueberry Basket

#ffffff • #d0e1f9 • #4d648d • #283655 • #1e1f26​

13. Five Shades of Grey

#eeeeee • #dddddd • #cccccc • #bbbbbb • #aaaaaa​

14. Anime Skin Tones

#ffe9dc • #fce9db • #e0a899 • #dfa290 • #c99789​

15. Beach

#96ceb4 • #ffeead • #ff6f69 • #ffcc5c • #88d8b0​

16. Blue Grey

#6e7f80 • #536872 • #708090 • #536878 • #36454f​

17. Cappuccino

#4b3832 • #854442 • #fff4e6 • #3c2f2f • #be9b7b​

18. Facebook

#3b5998 • #8b9dc3 • #dfe3ee • #f7f7f7 • #ffffff​

19. Google Colors

#008744 • #0057e7 • #d62d20 • #ffa700 • #ffffff​

20. Gray Blue

#3385c6 • #4279a3 • #476c8a • #49657b • #7f8e9e​

21. Grey Lavender Colors

#d2d4dc • #afafaf • #f8f8fa • #e5e6eb • #c0c2ce​

22. Pastel Rainbow

#a8e6cf • #dcedc1 • #ffd3b6 • #ffaaa5 • #ff8b94​

23. Metro UI Colors

#d11141 • #00b159 • #00aedb • #f37735 • #ffc425​

24. Greyso

#6f7c85 • #75838d • #7e8d98 • #8595a1 • #8c9da9​

25. The Water Bearer

#ebf4f6 • #bdeaee • #76b4bd • #58668b • #5e5656​

26. Pinks

#ff77aa • #ff99cc • #ffbbee • #ff5588 • #ff3377​

27. Never Doubt

#eeeeee • #dddddd • #cccccc • #bbbbbb • #29a8ab​

28. Never Dreamed Of This

#fff6e9 • #ffefd7 • #fffef9 • #e3f0ff • #d2e7ff​

29. Program Catalog

#edc951 • #eb6841 • #cc2a36 • #4f372d • #00a0b0​

30. Office Room 2

#84c1ff • #add6ff • #d6eaff • #eaf4ff • #f8fbff

31. Purple Skyline

#2e003e • #3d2352 • #3d1e6d • #8874a3 • #e4dcf1​

32. Skin Tones

#8d5524 • #c68642 • #e0ac69 • #f1c27d • #ffdbac​

33. Space Gray

#343d46 • #4f5b66 • #65737e • #a7adba • #c0c5ce​

34. The Armor Falls

#bfd6f6 • #8dbdff • #64a1f4 • #4a91f2 • #3b7dd8​

35. White

#fdfbfb • #fbfdfb • #fdfdff • #fdf9f9 • #fdfbfb​

36. Wrist Skin

#e3c9c9 • #f4e7e7 • #eedbdb • #cecbcb • #cbdadb​