solidwork 2014

0
507

google driver download 2015 (cài bị lỗi)  

solidwork 2014 (torrent):

  • 1. User Guide SolidWorks 2006 của Đào Chi Lăng

Tài LiệuGồm 220 trang.

Nội dung

Giới thiệu về SolidWorks và hướng dẫn, giải thích các lênh cơ bản trong SolidWorks

 Link tải tài liệu  

2. Tutorials SolidWorks 2006 được biên dịch bởi ĐÀO CHI LĂNG

Gồm 234 trang và được biên dịch từ Tutorials đi kèm cùng phần mềm  phiên bản 2006.

Nội dung: Hướng dẫn thực hành các bài tập

Link tải tài liệu  

  • 3. SOLIDWORKS-COSMOSWorks

CosmosWorks  là một ứng dụng tính toán kỹ thuật theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) chạy trong môi trường SolidWorks . Ở các phiên bản trước thì trong SolidWorks có Add-in Cosmosworks.Nhưng theo thời gian SolidWorks liên tục cập nhật và thay đổi, từ phiên bản 2009 tới nay, Cosmosworks add-in trong Solidworks được thay đổi thành Solidworks Simulation.

Nội dung:  Bao gồm cơ sở lý thuyết + Ví dụ minh họa

A. Cơ sở của các phân tích

B. Thực hiện các phân tích tĩnh học

C. Đầu vào cho các phân tích tĩnh tuyến tính

D. Kết quả của các phân tích tĩnh tuyến tính

E. Tạo lưới

F. Mô hình lưới

G. Tải và ràng buộc (Load/Restraint)

 sưu tầm vuthanhnhan.wordpress.com