1 số bài tập yoga đơn giản

0
924

Đúng là Ngôn từ không thể lột tả hết các giá trị của Yoga, để hiểu nó, phải tự mình trải nghiệm!!!
Sức khoẻ không phải món hàng để mặc cả, chỉ có thể nhận lấy Sức khoẻ bằng chính mồ hôi của mình!!!
Cảm ơn Yoga – sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được sự bình an, tĩnh lặng và niềm vui sướng!!!
Mình già rồi, gym không tập nặng được sợ sau cơ khớp, và may mắn tìm được người đồng hành để cùng nhau tập luyện!!!
Lưu lại, để nhớ những bước khởi đầu như này!!!!