Hướng dẫn Kích hoạt SSL từ SSLs trên server hocvps

0
600

Bước 1: tạo và lưu private key, bạn lưu lại để đưa private key này lên server của bạn

Bước 2: tạo csr bằng lệnh trên VPS

Chọn tạo CSR -> copy Lệnh -> chạy trên server ->sẽ ra mã csr để điền vào bên trên

B3: Yêu cầu gửi file cài đặt về mailB4: vào mail sẽ nhận được 2 mail,1 mail để xác thực tên miền với comodo, và 1 mail để nhận file cài đặt.

B5: gộp 2 file cài đặt này thành 1 file có tên ssl-bundle.crt theo thứ tự .crt rồi đến .ca-bundle

B6: reset lại server