Plugin woocommerce payments v1.8.0

0
567

Để tải plugin Woopayment bạn có thể vào trang chủ woocommerce để tải plugin này tại https://woocommerce.com/products/woocommerce-payments/

Tuy nhiên nhiều bạn có vẻ khó khăn khi tải plugin này, vậy mình tải sẵn plugin này cho các bạn có thể dùng được luôn.

woocommerce-payments.1.8.0
1 số chú ý khi muốn tạo cổng thanh toán bằng thẻ từ woopayment đó là:

  • có tk ngân hàng mỹ
  • lúc cài đặt và điền thông tin phải làm trên ip Mỹ
  • phải có số điện thoại ở Mỹ
  • có full infor của 1 người mỹ bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội…….