theme flastsome

0
543

nói nhiều không hay hãy tận hưởng đi thôi :

note Flatsome

Hướng dẫn: bản Flatsome này cũ rồi, nên muốn active bản mới nhất thì cần cài theme trên local trước, sau đó active key của theme và update trên local trước rồi mới Up lên server và chỉnh sửa gì thì chỉnh sửa sau