Cách làm đàn bà vui

0
676

Cứ nói phụ nữ chỉ yêu đàn ông nhiều tiền. Vậy những hành động ‘miễn phí’, chẳng mất một đồng này các anh đã làm được chưa?!

CHỊ EM CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM NÀY KHÔNG?