Gặp lại người cũ mấy ai mà không xúc động

0
394

Gặp lại người cũ mấy ai mà không xúc động. Liệu rằng sau từng ấy thời gian, chúng ta có thể bắt đầu giống như hai người xa lạ ??