Giá mà anh kiên nhẫn thêm 1 tý thì chúng ta đã khác

0
557

Ngã ba đường, hai đứa lặng lẽ buông tay nhau.
Anh đi đường anh và em bước về phía khác.
Liệu có quên được nhau không anh?
Sau ngần ấy yêu thương?