Mục tiêu đời bạn là gì

0
589

Tôi muốn bạn nghĩ về những mục tiêu lớn trong đời, những giấc mơ, những hoài bão, những lý tưởng sống. Những mục tiêu cá nhân mà bạn muốn đạt được, những ấp ủ về sự nghiệp, những hoạch định về tài chính và những đóng góp cho cộng đồng