Muốn biết ai đó có cần ta không. Cách tốt nhất là im lặng!!!

0
968

Muốn biết ai đó có cần ta không. Cách tốt nhất là im lặng!!!